CZERWIEC 2020 r.
CZERWIEC 2020 r.

W czerwcu 2020 r. fundacja CHRONOS udzieliła pomocy finansowej obywatelowi z Ukrainy w wysokości 1200 euro. Środki zostały wysłane przelewem z konta fundacji.
W czerwcu 2020 r. mieszkaniec podwarszawskiej miejscowości otrzymał zapomogę finansową w wysokości 700 zł. Zapomoga została wysłana przekazem pocztowym.